+48 618 150 540

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuję, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sebastian Walczak, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą Wizerunek Twojej Firmy Sebastian Walczak
z siedzibą w Kobylnicy, przy ul. Krańcowej 3, 62-006 Kobylnica.
2. W sprawach związanych z Twoimi danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych, pisząc na adres email: .
3. Dane są przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy o świadczenie usług marketingowych w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług marketingowych, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Wizerunek Twojej Firmy Sebastian Walczak
b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
5. Podanie danych jest wymogiem umownym, jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług marketingowych. Niepodanie danych uniemożliwi prawidłową realizację w/w umowy.
6. Twoje dane mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzystam przy prowadzeniu serwisu, w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie. Korzystam z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na moje polecenie – świadczą oni usługi hostingowe, dostarczają systemy do wysyłki wiadomości email. Korzystam z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na moje polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych – usługi kampanii reklamowych. Korzystam z podmiotów świadczących usługi księgowe.
7. Jako administrator Twoich danych, zapewniam Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Prawa wymienione w punkcie 7 można zrealizować poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Wizerunek Twojej Firmy Sebastian Walczak, ul. Krańcowa 3, 62-006 Kobylnica.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Etapy Procesu Postępowania

Krok pierwszy ANALIZA

- Przeprowadzamy wywiad z klientem

- Badamy rynek pod kątem potrzeb

- Przeprowadzamy analizę konkurencji

- Analizujemy grupę docelową

- Określamy cele

- Dobieramy odpowiednią usługę / produkt

Krok drugi PROJEKT

- Opracowujemy projekt

- Przedstawiamy: projekt / kosztorys

- Konsultujemy z klientem

- Akceptacja projektu przez klienta

- Rozpoczynamy działania

- Startujemy z projektowaniem wizualnym

Krok trzeci REALIZACJA

- Wdrażamy projekt

- Rozpoczynamy wybrane działania

- Śledzimy wyniki

- Porównujemy wyniki z celami

- Optymalizujemy projekt

- Przedstawiamy raport z wykonanych prac

Wizerunek Twojej Firmy

Nasza firma zapewnia widoczność w wyszukiwarkach internetowch poprzez przygotowanie responsywnej strony internetowej dostosowanej do urządzeń mobilnych i sukcesywną jej rozbudowę, marketing internetowy polegający na aktywnym prowadzeniu portali społecznościowych, dodawaniu wpisów do wartościowych katalogów oraz wsparciu koordynatorów: technicznego, marketingowego i handlowego.

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami już dziś i przekonaj się jak wygląda

Skuteczna Reklama w Internecie!

Powierz nam prowadzenie

Marketingu Internetowego

firma zajmująca się marketingiem internetowym